İNSAN KAYNAKLARI


İlkeler

Karbosan Zımpara Taşı San. A.Ş benimsediği insan kaynakları yönetimi yaklaşımıyla her endüstrinin kendine özgü iş gerekliliklerine cevap verir. Bu uygulamaların tasarımı ve yürürlüğe konması stratejik hedefleri desteklemek üzere planlanmıştır.

 

En Yeteneklilerin İşe Alımı

İnsan Kaynakları Yönetiminin amacı:

• En iyiler tarafından tercih edilen iş veren olmak;
• Global ve önetkin işe alma bakış açısıyla Karbosan’ın gelecekteşi iş gücü ihtiyaçlarını karşılayabilme.

 

Organizasyonel Kabiliyeti Geliştirmek

İnsan Kaynakları Yönetiminin öncelikleri:

• Organizasyonel kabiliyetin, insanların, sistemlerin ve süreçlerin devamlı değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi ve Karbosan’ın başarısını sürdürmesi için gerektiğinde yeniden yapılandırılması;
• Potensiyeli olan çalışanları belirlemek ve değerlendirmek, Karbosan’ın gelecekteki ihtiyaçlarına göre kariyerlerinin gelişmesini sağlamak;
• Organizasyon ve çalışan gelişimi için görevlendirmeler, transferler ve rotasyonlar aracılığıyla şirket içindeki hareket kabiliyetini artırmak.

 

Ödül ve Tanınırlık

İnsan Kaynakları Yönetimi çabaları:

• En iyileri çekmek ve varolan çalışanların bağlılığını güçlendirmek için rekabete dayanan ödüllendirme sistemi sunma.
• Sorumluluğa teşvik etme;
• Göze çarpan çalışan katkılarının ve performanslarının ödüllendirilmesi;
• Çalışanlara sorumluluklarıyla orantılı ücret ödenmesi.

 

Çalışanların Motivasyon ve Bağlılığının Artırılması

İnsan Kaynakları Yönetiminin hedefleri:

• Çeşitliliğe ve yaratıcılığa değer veren şeffaf, katılımcı ve açık bir kültürün oluşmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek;
• Sürekli olarak bağlılığı ve motivasyonu güçlendirmek için yaklaşımlar geliştirirken çalışanların görüşlerini ve beklentilerini göz önünde bulundurmak;
• Kişisel yaşam ile kariyer sorumlulukları arasındaki dengeyi sağlayan ve etik değerleri benimseyen güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak.

  •  En Yeteneklilerin İşe Alımı
  •  Organizasyonel Kabiliyeti Geliştirme
  •  Ödül ve Tanınırlık
  •  Çalışanların Motivasyon ve Bağlılığının Artırılması